Het Lieve Verleden

De geschiedenis van De Lieve Vrouw begint in de Grachtkerk, een gereformeerde kerk die in 1843 gebouwd wordt aan de Lange Gracht. De kerk is tot 1930 door een aantal huizen van het Lieve Vrouwekerkhof gescheiden. Bij een uitbreiding van de kerk wordt de ingang verplaatst naar het plein. In 1984 wordt het orgel verplaatst naar de Gereformeerde Opstandingskerk aan het Euterpeplein en komt de kerk leeg te staan.

Jongeren kraken de Grachtkerk
Wanneer de kerk in 1984 leeg komt te staan grijpen jongeren van het latere Stichting Grachtkerk, bestaande uit theater De Witte Zaal, filmhuis Appelmarkt, popmuzikanten en scholierenorganisaties, hun kans en kraken de kerk.
Ze organiseren er voorstellingen, popconcerten, manifestaties, vergaderingen en tal van evenementen.
De gemeente gedoogt de krakers en wanneer de Amersfoortste projectontwikkelaar Vahstal, die de grond met kerk net voor de kraak heeft aangekocht, om ontruiming vraagt, weigert het college een sloopvergunning af te geven.

In 1985 koopt de gemeente de Grachtkerk van Vahstal om zo in een groeiende stad jongeren een unieke plek te bieden waar theater, film en popmuziek samen komen. Ondertussen is de Amersfoortse architect Jim Klinkhamer van bureau Jonkman en Klinkhamer door Stichting de Grachtkerk in de arm genomen. Hij presenteert, gebruikmakend van zijn eigen ervaring als theateramateur, de Gemeente een aantrekkelijk ontwerp. Met Vahstal als projectontwikkelaar, aannemer en bouwbedrijf staan de plannen voor Theater De Lieve Vrouw al bijna in de steigers.

Brand legt de Grachtkerk in as
Eind 1985 breekt er echter brand uit. En na een tweede brand in 1986 is er niet veel meer over van de gekraakte kerk. Slechts een paar pilaren en de achterwand staan nog overeind. Het pand wordt gesloopt en de ontwerpplannen van Jim Klinkhamer worden opgepakt. In de tussentijd splitsen de theater- en popliefhebbers zich in twee stichtingen.

De opbouw van theater en filmhuis De Lieve Vrouw
In de kelder van het pand neemt Poppodium de Kelder plaats en in de twee verdiepingen erboven worden theater- en filmfaciliteiten ontwikkeld. Op 11 en 12 maart 1989 vindt de feestelijke opening van Theater De Lieve Vrouw plaats.
Er wordt een directeur aangesteld om de vele vrijwilligers bij te staan en er volgt een periode waarin De Lieve Vrouw van vrijwilligersorganisatie omgevormd wordt naar een professionele organisatie ondersteund door een groot aantal onmisbare vrijwilligers.

De Lieve Vrouw groeit & bouwt verder
In Nederland is Theater De Lieve Vrouw een van de eerste podia die theater, film en horeca combineren in één huis. Deze combinatie blijkt in de jaren die volgen erg succesvol te zijn en het aantal bezoekers stijgt.
In 2002 wordt een tweede filmzaal gerealiseerd en in 2007 anticipeert De Lieve Vrouw op de steeds grotere stroom bezoekers. Gedurende een negen maanden durende verbouwing vertrekt Poppodium de Kelder naar het Eemplein en bouwt De Lieve Vrouw, wederom onder architectuur van Jim Klinkhamer,  in het souterrain een derde filmzaal. De theaterzaal en het café worden vergroot.

Vanaf de heropening kan De Lieve Vrouw aantrekkelijkere voorstellingen en veel meer premièrefilms naar Amersfoort halen en groeit het aantal bezoekers jaarlijks tegen de gelijkblijvende subsidie van de gemeente.
In 2010 ontvangt De Lieve Vrouw 75.836 betalende bezoekers en daarnaast op het Global Village Summer Festival nog eens 10.000 bezoekers. Met 19 parttime medewerkers en ruim 60 vrijwilligers is De Lieve Vrouw klaar voor de toekomst.

Meer weten over het afgelopen jaar?
> Lees hier een samenvatting van het jaarverslag 2012
> fotobron: www.archiefeemland.nl

Deel op: