Verlanglijstje:

LogotypeStories copy.jpg
LogotypeStories copy.jpg

KUNSTEDUCATIE VOOR MBO

De Lieve Vrouw en ROC Midden Nederland maken kunsteducatie toegankelijk voor studenten in het mbo!

Your story, my story, our stories
Studenten van verschillende opleidingen, niveaus en leerjaren maakten dit jaar voor het eerst kennis met theater in De Lieve Vrouw. Op school werd dit bezoek voorbereid met voor dit project getrainde docenten en is er verbinding gelegd met vakken als burgerschap en andere specifieke 21e eeuwse vaardigheden. De studenten leerden hun waarneming te verwoorden, in een kader te plaatsen (in relatie te brengen met bijv. hun eigen ervaringen, gevoelens en interpretaties). Vervolgens hebben ze erover gepraat, gereflecteerd en is de connectie gemaakt met hun opleiding.

Het project richt zich op het versterken van een positief zelfbeeld en het trainen van vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen...

'Kunst verbindt en verrijkt'
Jan Nieuwenhuizen, directeur ROC Midden-Nederland: “Kunsteducatie is voor onze studenten van groot belang en van toegevoegde waarde. We leggen hierbij ook een verbinding met het vak burgerschap. Kunst verbindt en verrijkt de belevingswereld van onze studenten.’

  • Your story, my story, our stories is mede tot stand gekomen met de financiële steun Fonds 21 en de Gemeente Amersfoort.

Programma 2019-2020
> Meer informatie volgt

PROGRAMMA 2018-2019