Verlanglijstje:

Privacyverklaring

Theater Film Café De Lieve Vrouw (hierna te noemen als ‘De Lieve Vrouw’) leeft de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens na. Ook zien we erop toe dat (software)partners waarmee wij samenwerken dit doen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je tickets of andere producten koopt en/of als je aangeeft dat je door middel van de nieuwsbrief op de hoogte wilt worden gehouden van ons aanbod.

De Lieve Vrouw wil goed en veilig met je gegevens omgaan en respecteert je privacy. In dit document zetten we uiteen waarom we jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken. Hiertoe behoort ook je recht om te bepalen welke gegevens je wilt delen en welke je privé wilt houden.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Lieve Vrouw?
De Lieve Vrouw kan jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van De Lieve Vrouw en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Lieve Vrouw verstrekt. De Lieve Vrouw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens (niet verplicht)
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

Waarom heeft De Lieve Vrouw jouw gegevens nodig?
De Lieve Vrouw verwerkt jouw persoonsgegevens om je te informeren over voorstellingen waarvoor je tickets gekocht hebt. Zo ontvang je bijvoorbeeld bericht van ons als een voorstelling niet door kan gaan of als er andere wijzigingen zijn. Ook gebruiken we jouw gegevens om je (evt. gepersonaliseerd) aanbod toe te sturen, wanneer je hebt aangegeven dit te willen ontvangen. Tot slot gebruikt De Lieve Vrouw je gegevens uitsluitend geanonimiseerd voor publieksonderzoek.

Hoe lang bewaart De Lieve Vrouw je gegevens?
De Lieve Vrouw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden automatisch verwijderd na twee jaar inactiviteit op je account. Inactiviteit betekent dat je jezelf heeft afgemeld voor de nieuwsbrief en geen nieuwe kaart voor één van de diensten van De Lieve Vrouw hebt gekocht.

Deelt De Lieve Vrouw jouw gegevens met anderen?
De Lieve Vrouw deelt jouw gegevens nooit met derden. Persoonlijke gegevens die je verstrekt, bewaart De Lieve Vrouw veilig en maakt De Lieve Vrouw niet openbaar. In sommige gevallen deelt De Lieve Vrouw bepaalde geanonimiseerde gegevens met derden om meer inzicht te krijgen in bezoekersgedrag, zoals bezoekersaantallen of gemiddelde leeftijd. Aan de hand van deze gegevens kun je nooit worden geïdentificeerd.

Jouw gegevens en onze website; cookies & Google Analytics
Op de website van De Lieve Vrouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit zijn geanonimiseerde gegevens over bijvoorbeeld het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Lieve Vrouw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Onze website heeft alleen functionele cookies en Google Analytics is geanonimiseerd. Er zijn geen marketing- (share/sociale media) en tracking-cookies (advertising). Wanneer dit in de toekomst verandert, zal De Lieve Vrouw tijdig een gewijzigde privacyverklaring opstellen. Middels een cookiemelding wordt je hier dan ook actief op gewezen.

Beveiliging van je gegevens
De Lieve Vrouw neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Lieve Vrouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Bij De Lieve Vrouw worden je persoonsgegevens opgeslagen op een server van een externe partij, zoals ons kaartverkoopsysteem. De Lieve Vrouw heeft met alle externe partijen die gegevens voor ons verwerken, correcte en ondertekende verwerkersovereenkomsten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons dat voorschrijft.

Jouw rechten
Als je bepaalde gegevens niet wilt delen of als je geen e-mail van ons wenst te ontvangen dan kun je dit aangeven in jouw account bij De Lieve Vrouw. 

 • Recht op inzage: indien je eigen gegevens wilt inzien kan dat direct via je account op lievevrouw.nl.
 • Recht op rectificatie: indien je gegevens niet (meer) kloppen kun je deze zelf rectificeren via je account op lievevrouw.nl.
 • Recht op het indienen van een klacht: als je een klacht hebt over de manier waarop De Lieve Vrouw met je gegevens omgaat, kun je die direct richten tot avg@lievevrouw.nl. De Lieve Vrouw zal er alles aan doen om de klacht zo snel mogelijk te behandelen. Je kunt ook een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op overdracht: indien je jouw gegevens (bestelhistorie) wilt overdragen dan is dit mogelijk. Je kunt je eigen gegevens direct inzien via je account op lievevrouw.nl.
 • Recht op het stoppen van gebruik van je gegevens (vergetelheid): je hebt altijd de optie om je account en jouw gegevens gedeeltelijk of volledig uit onze database te verwijderen. Dit kun je zelf doen via je account op lievevrouw.nl.
 • Kom je er binnen je account niet uit met het inzien, wijzigen, overdragen of verwijderen van je gegevens, dan kun je een mail sturen naar avg@lievevrouw.nl. De Lieve Vrouw zal deze mail binnen vier werkweken beantwoorden.
 • Tot slot: als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Lieve Vrouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Lieve Vrouw op via avg@lievevrouw.nl.

www.lievevrouw.nl is een website van Stichting Theater Film Café De Lieve Vrouw.

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en je privacy is De Lieve Vrouw als volgt te bereiken:

Postadres: postbus 1301, 3800 BH Amersfoort,
Vestigingsadres: Lieve Vrouwestraat 13, 3811 BP Amersfoort
Telefoon: +31 33 422 65 50
E-mailadres: avg@lievevrouw.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41189465

 • Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.