De Lieve Vrouw zoekt een lid voor de Raad van Toezicht

De Lieve Vrouw is hét culturele huis voor eigentijdse podiumkunsten en film in Amersfoort, aan het mooiste plein van de historische binnenstad. We bestaan uit twee stichtingen, Stichting Theater De Lieve Vrouw en Stichting Theatercafé De Lieve Vrouw.

De Lieve Vrouw zet je aan

Kunst en cultuur kan iets losmaken in mensen, en mensen verbinden. Daarom programmeren wij indrukwekkende arthouse films en verrassend theater voor iedereen die ervoor openstaat. Op soms ongebaande paden verrassen wij je met een glimlach, inspiratie of een inzicht. De Lieve Vrouw verandert je blik op de wereld en zet je aan.

Theater & Film
In ons intieme vlakkevloertheater krijgen jaarlijks circa 120 actuele, eigentijdse podiumkunsten de ruimte: theater, dans, muziek, gesprek of experiment. In onze vier huiselijke filmzalen (157, 73, 60 en 45 stoelen) worden van ’s ochtends tot ’s avonds de nieuwste internationale kwaliteitsfilms en documentaires in hoogwaardige digitale kwaliteit vertoond. Dagelijks kun je bij De Lieve Vrouw inspiratie opdoen, regelmatig begeleid door een inleiding of een nagesprek, zo mogelijk in aanwezigheid van de theater- of filmmakers. Kunst en cultuur dicht op de huid en op het netvlies, élke dag.

Theatercafé
De Lieve Vrouw is ook een gastvrij en bij tijden bruisend café, waar je kunt napraten over films en voorstellingen, maar waar je ook zomaar welkom bent voor koffie, lunch, een hapje en een drankje. Het café voert o.a. een assortiment fairtrade koffie en thee, schenkt speciale biologische bieren en beschikt over een zonnig terras.

Anders kijken
De Lieve Vrouw is continu in beweging. Met onze kleinschalige en vernieuwende programmering willen wij onze bezoekers inspireren, uitdagen of andere perspectieven bieden: anders kijken, naar jezelf en de wereld. Grote namen van nu en talent van morgen krijgen het podium dat ze verdienen. Het zijn makers die zich - op een bijzondere manier - verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen. Ze werpen hiermee een creatieve blik op de grote thema’s van onze tijd.

Samenwerkingen
De Lieve Vrouw biedt een inspirerend podium waarop kunst maar ook maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen zichtbaar worden. We werken hiertoe intensief samen met onze Amersfoortse culturele partners, zoals o.a. Flint, FLUOR, FASadE, Kunsthal KAdE, NEOS en KOSMIK. Daarnaast werken we samen met Amersfoortse (theater)makers en -initiatieven, en lokale, regionale en nationale podia en filminstellingen. Amersfoort is cultureel gezien in ontwikkeling. Het kader hiervoor leveren o.a. de Cultuurvisie 2030 van de gemeente Amersfoort en een geambieerde schaalsprong voor de podiumkunsten en podia in Amersfoort.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf onafhankelijke leden die - in gezamenlijkheid en op basis van uiteenlopende individuele kennis, ervaring en achtergrond - het toezicht uitvoeren op het strategische (meerjaren)beleid en de activiteiten van De Lieve Vrouw en haar beide stichtingen.

De RvT is constructief kritisch en adviseert gevraagd en ongevraagd de bestuurder. Jaarlijks wordt vier tot zes keer vergaderd. De RvT vervult haar rol vanuit het perspectief van de culturele en maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Deze doelstelling wordt zorgvuldig bewaakt, evenals de continuïteit van de organisatie. De RvT waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in haar samenstelling. Onafhankelijkheid ten opzichte van het werk en netwerk van de stichtingen is vanzelfsprekend een nadrukkelijk onderwerp bij de selectie van de nieuwe leden.

De Lieve Vrouw is voor iedereen

Daarom zoeken we actief kandidaten
met een verscheidenheid in afkomst en achtergrond.

Zoeken we jou?

Het lid dat wij zoeken heeft het volgende profiel

Algemeen

 • Heeft kennis van, ervaring en/of affiniteit met het werkgebied, de missie en visie van Stichting Theater De Lieve Vrouw
 • Is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit van de beide stichtingen
 • Beschikt over het vermogen om de rol van lid van de raad van toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Beschikt over voldoende tijd voor overleg en voorbereiding (gemiddeld vijf vergaderingen per jaar), aangevuld met eventuele representatie en ontmoetingen
 • Heeft relevante bestuurlijke ervaring
 • Heeft een visie op toezichthouden in de culturele sector met aandacht voor ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen, processen én intermenselijke relaties, diversiteit en inclusie
 • Is een sparringpartner van het bestuur en is in staat met het bestuur de komende jaren te reflecteren op haar bepaling van de culturele en maatschappelijke koers
 • Heeft het vermogen om afstand te nemen en zich te concentreren op hoofdlijnen en het langetermijnbeleid van de stichtingen en dit te kunnen koppelen aan de prestaties en doelen
 • Is in staat tot zelfreflectie en heeft een positief kritische houding en denkwijze
 • Pré: kan vanuit de rol van RvT-lid verbindingen leggen of toegang verschaffen tot nieuwe netwerken in stad, regio en landelijk

Specifiek (cultureel ondernemerschap)

 • Heeft een brede culturele en maatschappelijke achtergrond
 • Heeft binding met en / of ervaring in het Amersfoortse culturele veld en op het gebied van cultureel ondernemerschap / makerschap

Wij bieden

 • Een betrokken en samenwerkende raad van toezicht met een goede en open vergadersfeer
 • Onderdeel uitmaken van een gedreven organisatie, die toonaangevend en een inspirerend podium is
 • Een vrijkaartenregeling voor theater en film
 • De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak onbezoldigd.

Je reactie

Wij ontvangen jouw reactie en CV graag uiterlijk 19 april a.s., uitsluitend per mail: friederikeweisner@lievevrouw.nl
Voor meer informatie kun je terecht bij de directeur - bestuurder van De Lieve Vrouw, Friederike Weisner, via Lara Kowsoleea (directie- en bestuurssecretariaat): larakowsoleea@lievevrouw.nl

 • De wervingsgesprekken vinden plaats in mei.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Altijd op de hoogte blijven

Mis niets meer en meld je aan voor het laatste nieuws, programma & ticketverkoop!
Meld mij aan